Bytové domy | Blansko

Lokalita: Blansko, Hybešova
Projekt: 2020
Autoři: Štěpán Tomas, Rostislav Jakubec

 

 

Návrh řeší celkem tři objekty. Změnu stávajícího administrativního objektu na bytový dům, novostavbu bytového objektu jako samostatně stojící stavby a novostavbu vícepodlažního parkovacího domu ve vnitrobloku.

 

Stávající administrativní objekt bude zachován. Pravidelný rytmus okenních otvorů je přenesen do střešní nástavby. Dům si ponechává svůj původně industriální charakter a nabídne bydlení „loftového charakteru“.

 

Novostavba bytového domu vytvoří objemový přechod mezi hmotnou stávající stavbou a drobnou zástavbou rodinných domů na sousedních parcelách. Prolomený objem a nepravidelně rozmístěné okenní otvory je umírněným kontrastem k přestavované administrativní budově.

 

Ve vnitrobloku je navržena zahradní úprava parkového charakteru