Parkovací objekt | Litomyšl

Lokalita: Litomyšl, J. E. Purkyně
Studie: 2018
Autoři: Štěpán Tomas, Rostislav Jakubec

 

 

Parkovací „dům“ jako solitér vyrůstající z terénu, rozvíjející, podporující a navazující na stávající pěší trasy a funkce v místě, do kterého je situován. Pevné objemy navrženy pouze v konstrukčně nezbytné míře a tam, kde je daný prvek – schodiště, výtah – vhodné z provozních důvodů zdůraznit. 

 

Ve zbývající části hmota objektu zredukována na pohledově i fyzicky transparentní plášť, jehož průhlednost a dynamika se mění v závislosti na úhlu pohledu a rychlosti pohybu pozorovatele. Zalomená horní hrana pláště, tvořená volnými konci lamel, je odrazem horizontu viditelného při příjezdu do města a umírněné hravosti městského centra uchované v paměti pozorovatele při odjezdu.

 

Navržený „dům“ se nesnaží být dalším pevným objektem na okraji sídliště, ale spíše krajinným prvkem shromažďujícím funkce osobní a hromadné mobility s doplňkem drobné komerce v uživatelsky exponované části.