ATX Architekti

Architektonická kancelář zabývající se zpracováním návrhů a dokumentace všech typů staveb a urbanistických celků. Projekty jsme schopni zpracovat v rozsahu od ověřovacího konceptu, studie, dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení, včetně realizační dokumentace až po detailní návrhy interiérů. V průběhu realizace stavby zajišťujeme pro investora autorský a technický dozor tak, aby výsledné dílo bylo provedeno technicky správně, v souladu s odevzdanou dokumentací a odpovídalo původnímu investorem odsouhlasenému návrhu.

Ing. arch. Rostislav Jakubec

jednatel | ČKA 02925

jakubec@atxarchitekti.cz

Ing. Tomáš Indra

jednatel | ČKAIT 1004734

indra@atxarchitekti.cz

Ing. et Ing. arch. Tomáš Chuděj

architekt

chudej@atxarchitekti.cz

Ing. arch. Nela Sonnenschein

junior architekt

sonnenschein@atxarchitekti.cz

Ing.arch. Zuzana Šutvajová

junior architekt

Ing.arch Erika Kaděrková

junior architekt

Ing.arch Eliška Morysková

junior architekt

Vendula Pavlíková

asistentka

ATX Realizace Staveb

Společnost zajišťující dodavatelskou činnost v provádění staveb a interiérů. Pro investory zajišťujeme kompletní sortiment služeb od přípravy investičního záměru, výběru subdodavatelů, přes dodávku a vedení stavby, technický dozor investora až po zajištění servisu v průběhu užívání hotové stavby. Díky dlouholeté praxi, ověřeným postupům a pečlivému přístupu dodáváme našim klientům profesionální služby, které zajistí realizaci jejich záměrů v dohodnutých termínech, nejvyšší kvalitě a ve sjednaných cenách. 

Ing. Tomáš Indra

jednatel | ČKAIT 1004734

indra@atxarchitekti.cz

Ing. arch. Rostislav Jakubec

jednatel | ČKA 02925

jakubec@atxarchitekti.cz

Ing. Radoslav Král

projektant

kral@atxarchitekti.cz

Ing. Jaroslav Brach

projektant | stavbyvedoucí

brach@atxarchitekti.cz

Vendula Pavlíková

asistentka