Bytový dům | Břeclav

Lokalita: Břeclav, U Stadionu
Koncept: 2018
Autoři: Štěpán Tomas, Rostislav Jakubec

 

Novostavba bytového domu je navržena na hranici areálu tvořeného dvěma stávajícími stavbami, u kterých investor připravuje jejich přestavbu na bytové objekty s doplňkovou komerční / administrativní funkcí v parteru. Součástí areálu je plocha dvora využívaná jako parkoviště.

 

Koncept novostavby bytového domu řešeného tímto projektem předpokládá variantu, kdy bude hlavní dopravní komunikace, která vytvoří novou ulici, vedena po severozápadním a severním okraji funkční plochy S-27, tj. podél hranice parcel, na kterých je tento bytový dům umisťován. Dům by díky tomu byl situován v nárožní pozici, nevznikaly by štítové zdi bez oken na hranici pozemku a realizací objektu by byla iniciována další zástavba a stabilizace nyní nevyužívaného navazujícího území.