Tenisové hřiště se zázemím | Holčovice

Lokalita: Holčovice, Komora
Projekt: 2000
Realizace: 2001

 

Novostavba tenisového hřiště využívá přilehlého svahu pro umístění objektu klubovny se zázemím, který je zapuštěn celou svou hmotou pod terén a pohledově se v plné míře uplatňuje jen jeho čelní fasáda. Ta se stává součástí opěrné stěny s kamennou obezdívkou, vymezující jihozápadní stranu hřiště. Potlačením hmoty stavby se podařilo citlivěji zapojit celek do okolní krajiny.