Rekreační plocha VUT | Brno

Lokalita: Brno, Královo pole
Projekt: 2010
Realizace: 2011

 

Rekreační plocha VUT je součástí vysokoškolského areálu Pod Palackého vrchem. Materiálem pro modelování terénních vln je zemina z výkopů staveb. Jedná se tedy o trvalou deponii zeminy, která je však krajinářsky upravena, je doplněna boulderovacími bloky, lávkami, totemy, opěrnými zdmi a osázena zelení.