Rodinný dům | Blansko

Lokalita: Blansko, Češkovice
Projekt: 2013
Realizace: 2014 / 2015

 

 

Rodinný dům je součástí nové lokality na Češkovicích u Blanska, do které navrhujeme kromě tohoto i několik dalších rodinných domů. Sousední novostavbu, kterou jsme již realizovali, si můžete prohlédnout v této prezentaci.

Půdorysné i výškové tvarování tohoto návrhu je výsledkem kombinace požadovaného stavebního programu a svažitosti parcely. 

 

Hlavní obytná část se vstupem a garáží je situována do úrovně druhého nadzemního podlaží a vytváří clonu pobytové části zahrady vůči komunikaci a sousedním pozemkům. Výrazným motivem dispozice druhého nadzemního podlaží je ze tří stran zcela chráněná pobytová terasa s možností zastřešení.


První nadzemní podlaží, do kterého jsou situovány ložnice, je vůči druhému patru sníženo o výšku odpovídající polovině patra. Výškový rozdíl spolu s vybočením spodního podlaží z tvaru horního patra zajišťuje uzavření hlavní pobytové terasy i ze čtvrté strany. Přitom není nijak rušen výhled na hořický hřbet nad Blanskem. Terasa tím získává privátní charakter.