Lokalita: Lázně Bělohrad, náměstí K. V. Reise
Soutěž: 2017
Autoři: Štěpán Tomas, Rostislav Jakubec
Spolupráce: Veronika Kubalcová, Tomáš Chuděj

 

Soutěžní návrh na novostavbu radnice a úpravy severní části náměstí K. V. Reise v Lázních Bělohrad.

Koncept celku:
Radnice jako součást náměstí je jeho severní, pohledově exponovanou stranou.
Náměstí jako součást radnice vstupuje do parteru objektu ve formě podloubí a dále navazuje na nově vytvořený „dvůr“.
Koncept úprav náměstí:
Náměstí jako prostranství pro veřejný život.
Náměstí jako jeden spojitý celek.
Koncept řešení radnice:
Radnice s přehledným uspořádáním a snadným užíváním.
Radnice komunikující s náměstím.
Radnice pro veřejný život.