Rodinné domy | Kořenec

Lokalita: Kořenec
Projekt: 2020
Autoři: Rostislav Jakubec, Štěpán Tomas

 

Koncept řeší umístění pěti rodinných domů v těsné blízkosti golfového areálu, s přímou návazností na okolní nezastavěnou krajinu. V současné době je řešené území rozděleno na šest přibližně čtvercových parcel. Umístění domů do území využívající toto schéma parcelace by znamenalo, že část parcel bude sloužit pouze jako příjezdová komunikace zpřístupňující objekty situované dále od komunikace.

 

Jako vhodnější se ukazuje rozdělení území tak, aby každá z parcel přímo navazovala na veřejnou komunikaci a objekty se po obdélníkových parcelách rozvíjely dále směrem ke stávající louce. Tím se eliminují další plochy komunikací v území a domy i celek jimi utvořený získá jedinečný charakter. Nepravidelný půdorysný tvar objektů se skrytými prostory atrií v kombinaci s nepravidelně zalomenými zelenými střechami jsou interpretací „kořenů stromů“ o kterých se hovoří ve zmínce o původu názvu obce Kořenec. Součástí tohoto odkazu na přírodní prostředí je užití přírodních materiálů – dřeva a kamene na fasádách i v interiéru.

 

Koncept předkládá pět možných variant dispozičního řešení. Od „jednoduché“ dispozice obsahující společenskou místnost, ložnici a hostovský pokoj (každé s vlastní koupelnou) a technické zázemí až po řešení pro náročnější klientelu, kde je součástí dispozice více ložnic a vnitřní bazén.


Součástí všech objektů jsou venkovní pobytové plochy, které uživatelům poskytnou dostatek soukromí. Díky kontrastu, který nastane mezi jejich „sevřeným“ charakterem a zcela otevřenou okolní krajinou, budou mít tyto plochy jedinečnou atmosféru.