Rekreační areál | Brno

Lokalita: Brno, Brněnská přehrada
Projekt: 2015
Projednání: 2016 / 2017
Autoři: Štěpán Tomas, Tomáš Indra, Rostislav Jakubec
Spolupráce: Tomáš Chuděj
Vizualizace: Norbert Walter

 

 

Rekreační areál je navržen v místě původního rekreačního střediska SSM u Brněnské přehrady. Obdobně jako původní areál je i nově navrhovaný řešen sestavou samostatně stojících objektů určených pro hromadnou rekreaci. Areál se bude sestávat z novostavby hotelu, čtyř rekreačních objektů a venkovních ploch sloužících pro vzájemné komunikační propojení jednotlivých objektů a dopravní obsloužení areálu.

 

Pětipodlažní objekt hotelu s jedním podzemním podlažím a čtyřmi nadzemními je situován přibližně v pozici původního již odstraněného objektu. Samostatně stojící dvoupodlažní rekreační objekty jsou situovány ve zbylé ploše areálu. Všechny objekty jsou umístěny a dispozičně řešeny tak, aby měly nerušený výhled západním směrem k přehradě.

 

Jednotlivé stavby jsou shodně navrhovány jako tvarově jednoduché kubické hmoty využívající pravidelného opakování čtvercové nebo obdélníkové geometrie k vytvoření grafického vzoru v pohledově nejexponovanější části fasády. Ta je vždy prolomena velkými prosklenými plochami nebo terasami orientovanými převážně k přehradě.