Přestavba vily | Písek

Lokalita: Písek, Baarova
Projekt: 2010

 

Přestavba vily postavené dle plánů architekta Františka Haška v roce 1932. Záměrem přestavby byla úprava a doplnění dispozice tak, aby řešení domu odpovídalo současným požadavkům a přitom zůstal patrný výraz původní vily z meziválečného období. Stavební zásahy na uliční straně jsou minimalizovány pouze na rozšíření okenních otvorů a úpravu vstupu.
V části orientované do zahrady je navrženo rozšíření obývacího pokoje, doplnění terasy a krytý privátní bazén. Bazén koncipovaný jako solitér, je funkčně propojený s vnitřní dispozicí domu. Jeho zapojení do prostoru zahrady napomáhá zelená střecha volně přecházející do terénu.