Přestavba rodinného domu | Soběšice

Lokalita: Soběšice, Malinová
Projekt: 2013

 

Přestavba rodinného domu z období po roce 1990 zásadním způsobem mění jeho tvar a materiálové řešení vnějších povrchů. Původní výrazná sedlová střecha s taškovou krytinou, trojúhelníkové vikýře a půlkulatý balkon jsou nahrazeny novým tvarem nebo odstraněny. Dům tím získává soudobý výraz. Původní dispozice je nahrazena novou, která odpovídá současným standardům. Koncept je zpracován v různých materiálových variantách.