Administrativní objekt | Brno

Lokalita: Brno, Vídeňská
Koncept: 2011

 

Administrativní objekt na ulici Vídeňská je navrhován na místě stávající administrativní budovy výrobního a skladového areálu. Návrh je zpracován jako studie proveditelnosti pro ověření záměru investora, zejména požadavku na získané podlažní plochy.