Víceúčelová hala | Jinačovice

Lokalita: Jinačovice, Jihomoravský kraj
Projekt: 2017
Autoři: Štěpán Tomas, Rostislav Jakubec, Štěpán Tomas

 

 

Víceúčelová hala je navržena v centrální části obce Jinačovice. Místo toho, abychom stavbu situovali na pozemek tak, jak říká územní plán, rozhodli jsme se upřednostnit objemovou a prostorovou návaznost nového objektu na stávající rodinné domy, mezi které je objekt umisťován, a návaznost veřejného prostranství před halou na urbanistickou strukturu obce.


Navržený objekt obsahuje víceúčelový sál a nezbytné zázemí tak, aby mohl plnit svou funkci jak při sportovních tak společenských akcích obce.
Ve fázi konceptu pracujeme se třemi variantami hlavní fasády objektu od zcela transparentní až po zcela uzavřenou. Jedinečnost a provázanost objektu s místem, do kterého je situován, je dotažena užitím plastických dekoračních prvků, které vycházejí ze znaku obce Jinačovice.