Tiskárna SK Label | Kuřim

Lokalita: Kuřim, Blanenská
Projekt: 2006
Realizace: 2006 / 2007

Autoři: Tomáš Beránek, Zdeněk Eichler, Rostislav Jakubec

 

Novostavba výrobního objektu tiskárny samolepicích etiket je tvořena hmotovou skladbou viditelně reflektující funkční členění na část administrativní, výrobní a skladovací. Toto hmotové členění se však v konečném výrazu prezentuje jako kompaktní tvar, charakterizující utilitárnost průmyslové budovy a prostorové nároky jednotlivých provozů.

 

 Industriální jednoduchost výrazu se na vstupní fasádě prolíná s civilním výrazem administrativní části, který vytváří kompozice prosklených a plných ploch. Vstup osob do budovy je významově podpořen výraznou markýzou. Prostorový vztah hmot výroby a administrativy je řešen tak, aby mohla být kancelářská pracoviště orientována na obě podélné strany budovy. 

Dispoziční uspořádání je dáno prostorovými nároky jednotlivých funkčních celků a respektuje investorem požadované provozní vazby a to jak dílčí, v rámci celku, tak i mezi těmito funkcemi.