Terminál letiště Jakutsk | Republika Sacha

Lokalita: Jakutsk, Republika Sacha
Projekt: 2006 – 2007
Realizace: 2008

Autoři: Tomáš Beránek, Zdeněk Eichler, Rostislav Jakubec

 

Pasažérský terminál letiště Jakutsk, sekce mezinárodních linek, řeší provoz terminálu v 1 1/2 úrovni. Konstrukční a technické řešení navrženo se zřetelem na místní podmínky. Založení objektu je na železobetonové desce osazené +1,2 m nad úrovní terénu na pilotovém prostorovém roštu.

Návrh zpracováván ve variantách se zohledněním požadavku uživatele na maximální prosklení fasády vzhledem k psychologickému deficitu přirozeného světla během polární noci.