Rodinný dům | Blansko

Lokalita: Blansko, Češkovice
Projekt: 2013
Realizace: dokončeno 2017

 

 

Rodinný dům je součástí nové lokality na Češkovicích u Blanska, do které navrhujeme kromě tohoto i několik dalších rodinných domů. Sousední novostavbu, kterou jsme již realizovali, si můžete prohlédnout v této prezentaci.

Půdorysné i výškové tvarování tohoto návrhu je výrazně ovlivněno tvarem parcely svažující se k severozápadu.

 

 Nepravidelná a přesahující hmota domu umožňuje vytvořit vstupní a hlavní venkovní pobytový prostor chráněný jak vůči přímým pohledům ze sousedních pozemků a komunikace, tak i vůči větrnému klimatu v této lokalitě. 

 

Okna hlavních pobytových místností, jako jsou obývací pokoj s jídelnou, pracovna nebo dětský pokoj, jsou orientována tak, aby plně využila možnosti výhledů, které tato parcela nabízí: pohled na hořický hřbet nad Blanskem a blízký les.