Polyfunkční dům | Blansko

Lokalita: Blansko, Wanklovo náměstí
Projekt: 2007 / 2009
Revize: 2018 / 2019
ÚR: 09/2021
Autoři: Rostislav Jakubec, Štěpán Tomas
Spolupráce: Dominika Pjatáková

 

 

Polyfunkční dům Wanklovo náměstí (dřívější název projektu ABCentrum Blansko) je přestavbou a dostavbou souboru objektů a dotváří urbanistickou strukturu centra. V úrovni chodce jsou navrženy městotvorná řešení uživatelsky vlídného prostoru. Výstavba kapacitního parkovacího domu řeší zatížení dopravou.

Budova je navržena jako sestava tří objektů jednoduchých geometrických tvarů. Základní forma objektu je členěna nepravidelnou kompozicí okenních otvorů a výkladců, doplněná stínícími prvky.

 

Obvodový plášť stávajícího objektu bude rozdělen do dvou vrstev. První vrstva bude úroveň stávajícího pláště prolomená nepravidelně rozmístěnými okenními otvory. Tato úroveň pláště bude vnímána jako pevná neprostupná fasáda uzavírající vnitřní prostor obsahující bytové jednotky. Aby byla výrazná hmota objektu odlehčena a získala prostorovou hloubku, která stávajícím sousedním objektům chybí, a současně aby byl navýšen uživatelský komfort navržených bytů, bude po celém obvodu stávajícího objektu realizován prvek obdobný pavlači. 

 

Na úrovni každého podlaží tím bude vytvořen exteriérový prvek, který zejména ve vyšších podlažích eliminuje vliv pro některé uživatele nepříjemné výšky objektu. Takto vytvořené pavlače budou na vnějším líci vzájemně vertikálně propojeny lamelovými dílci uspořádanými do geometrické struktury. Lamelové dílce ve spojení s pavlačemi vytvoří druhou transparentní část pláště.