Polyfunkční dům | Blansko

Lokalita: Blansko, nám. Republiky
Studie: 2017
Autoři: Štěpán Tomas, Rostislav Jakubec

 

Polyfunkční dům je situován do prostoru náměstí v ploše vymezené regulačním plánem. Ze společné podzemní části sloužící potřebám parkování vyrůstají nad terén dva samostatné objekty. Svým výrazem a výškou pomáhají eliminovat strohé působení objektů podél západní strany náměstí. Výsledkem je doplnění chybějící strany náměstí v podobě „nové dominanty“, která si v důležitých pohledech uchovává drobnější měřítko a stabilizuje centrální lokalitu města.