Obytný soubor PARK | Žďár nad Sázavou

Lokalita: Žďár nad Sázavou, Smetanova, Nádražní
Projekt: 2008 / 2009

 

 

Obytný soubor PARK je koncipován jako sestava domů s otevřeným vnitroblokem, rozdělená pěšími trasami mezi přilehlým sídlištěm a nedalekým centrem města. Navržený koncept novostavby tvoří čtyři objekty vyrůstající z jedné platformy zapuštěné do terénu. Architektonická forma objektu je členěna kompozicí výkladců, okenních otvorů a lodžií zdůrazňujících vertikalitu.

 

V návrhu objektu je kladen důraz na charakter vytvářeného prostředí, s výrazem a měřítkem městské ulice. Objekt tak měřítkem reaguje na drobné rodinné i bytové domy ve své blízkosti a dokončuje urbanistické uspořádání lokality.