Mateřská škola II. etapa | Moravany

Lokalita: Moravany, Novosady
Projekt: 2010
Realizace: 2011

 

 

Mateřská škola Moravany – II. etapa byla realizována na základě narůstající poptávky po volných místech ve školce, kterou jsme realizovali v roce 2008 a představujeme ji v této prezentaci. Stejně jako stavba v I. etapě je i tato II. etapa řešena solitérní stavbou osazenou na pozemku dle podmíněné orientace ke světovým stranám. Mezi objektem novostavby a stávajícím objektem byl vytvořen (upraven stávající) prostor zahrady s hřištěm.


Pobytové místnosti novostavby mají vhodnou severo-východně-jižní, příp. severo-západně-jižní orientaci.
Objekt je koncipován jako sestava tří funkčních částí, půdorysně vzájemně ustoupených. Převýšené moduly s třídami, jsou propojeny nižším modulem se zázemím, které zahrnuje společný vstup, šatny dětí, chodbu umožňující průchod mezi třídami a k chodbě přiléhající zázemí pro personál. 

 

Sociální zařízení pro děti jsou přístupné ze tříd. Samotné třídy jsou řešeny jako jeden multifunkční nedělený prostory pouze s odděleným místem pro výdej jídel. Z každé třídy je navržen přímý východ do zahrady.