Bytový dům | Rousínov

Lokalita: Rousínov, Sušilovo náměstí
Projekt: 2018 / 2019
Realizace: 2020 / 2021
Autoři: Štěpán Tomas, Rostislav Jakubec

 

Novostavba bytového domu je součástí zástavby lemující Sušilovo náměstí v Rousínově. Původním záměrem investora bylo stavebně upravit původní objekt. Jeho stav se však ukázal být natolik havarijním, že prostředky vynaložené na jeho obnovu a údržbu byly výrazně za hranicí ekonomicky přijatelných nákladů.

 

Původní dům byl odstraněn a na jeho místo jsme navrhli novostavbu, která svým tvarovým řešením navazuje na stávající zástavbu a současně přiměřeným způsobem vstupuje současnějším výrazem do území s objekty, jejichž stáří mnohdy přesahuje i 100 let.