Top

Víceúčelová hala je navržena v centrální části obce Jinačovice. Místo toho, abychom stavbu situovali na pozemek tak, jak říká územní plán, rozhodli jsme se upřednostnit objemovou a prostorovou návaznost nového objektu na stávající rodinné domy, mezi které je objekt umisťován, a návaznost veřejného prostranství před halou na urbanistickou strukturu obce.
Navržený objekt obsahuje víceúčelový sál a nezbytné zázemí tak, aby mohl plnit svou funkci jak při sportovních tak společenských akcích obce.
Ve fázi konceptu pracujeme se třemi variantami hlavní fasády objektu od zcela transparentní až po zcela uzavřenou. Jedinečnost a provázanost objektu s místem, do kterého je situován, je dotažena užitím plastických dekoračních prvků, které vycházejí ze znaku obce Jinačovice.


Lokalita: Jinačovice
Jihomoravský kraj
Projekt: 2017
   
Autoři: Štěpán Tomas
  Rostislav Jakubec
  Štěpán Tomas
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů