Top
Novostavba výrobního objektu tiskárny samolepicích etiket je tvořena hmotovou skladbou viditelně reflektující funkční členění na část administrativní, výrobní a skladovací. Toto hmotové členění se však v konečném výrazu prezentuje jako kompaktní tvar, charakterizující utilitárnost průmyslové budovy a prostorové nároky jednotlivých provozů. Industriální jednoduchost výrazu se na vstupní fasádě prolíná  s civilním výrazem administrativní části, který vytváří kompozice prosklených a plných ploch. Vstup osob do budovy je významově podpořen výraznou markýzou. Prostorový vztah hmot výroby a administrativy je řešen tak, aby mohla být kancelářská pracoviště orientována na obě podélné strany budovy. Dispoziční uspořádání je dáno prostorovými nároky jednotlivých funkčních celků a respektuje investorem požadované provozní vazby a to jak dílčí, v rámci celku, tak i mezi těmito funkcemi.
Lokalita: Kuřim
Blanenská
Projekt: 2006
Realizace: 2006 / 2007
   
Autoři: Tomáš Beránek
  Zdeněk Eichler
  Rostislav Jakubec
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů