Top
Pasažérský terminál letiště Jakutsk, sekce mezinárodních linek, řeší provoz terminálu v 1 1/2 úrovni. Konstrukční a technické řešení navrženo se zřetelem na místní podmínky. Založení objektu je na železobetonové desce osazené +1,2 m nad úrovní terénu na pilotovém prostorovém roštu.

Návrh zpracováván ve variantách se zohledněním požadavku uživatele na maximální prosklení fasády vzhledem k psychologickému deficitu přirozeného světla během polární noci.
Lokalita: Jakutsk
 Republika Sacha
Projekt: 2006 - 2007
Realizace: 2008
   
Autoři: Tomáš Beránek
  Zdeněk Eichler
  Rostislav Jakubec
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů