Top
Novostavba tenisového hřiště využívá přilehlého svahu pro umístění objektu klubovny se zázemím, který je zapuštěn celou svou hmotou pod terén a pohledově se v plné míře uplatňuje jen jeho čelní fasáda. Ta se stává součástí opěrné stěny s kamennou obezdívkou, vymezující jihozápadní stranu hřiště. Potlačením hmoty stavby se podařilo citlivěji zapojit celek do okolní krajiny.
Lokalita: Holčovice
Komora
Projekt: 2000
Realizace: 2001
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů