Top
Zadáním a přáním klientů bylo vytvořit stavbu, která má "střechu", je soudobá, osobitá a není novo-funkcionalistickou krabicí. Místo transformování tradičního tvarosloví domu s klasickou střechou, který se v různých variantách nachází na sousedních pozemcích, jsme záměrně zvolili zcela opačný přístup, který nám umožnil zbavit se stereotypů v očekávání toho, jak by tento dům měl vypadat. Rozhodli jsme se ho řešit jako organicky tvarovaný objekt, do kterého je vsazena hmota s funkční vnitřní dispozicí a měkce zvlněná střešní rovina je volným přepisem Hořického hřbetu na druhé straně údolí.

Vnitřní obytný prostor je do exteriéru rozšířen o zastřešenou a ze tří stran chráněnou terasu. Tento komfortní venkovní prostor přímo navazující na jídelnu a vložený do místa s nerušeným výhledem do krajiny výrazně rozšiřuje možnosti obývání domu a je klienty často využívaný. Terasa je současně zakončením zastřešeného ochozu, který umožňuje obejít dům "suchou nohou" i v méně příznivém počasí.

Zatímco dům je výrazným solitérem, v zahradě situovaná vinotéka, která se protíná s profesním životem klientů, je díky převažujícímu zapuštění pod terén snadno přehlédnutelným objektem. Stejně jako je tomu u rodinného domu i vnitřní prostor vinotéky je rozšířen o venkovní terasu. Ta je zde ponechána nezastřešená.

Realizaci tohoto rodinného domu provedla společnost ATX Realizace Staveb
Lokalita: JMK
Blansko
Projekt: 2013
Realizace: 2014 / 2016
   
Autoři: Tomáš Indra
  Rostislav Jakubec
  Štěpán Tomas
   
Spolupráce: Tomáš Chuděj
   
Stavitel: ATX Realizace Staveb
Jaroslav Matonoha
   
Fotografie: Ester Havlová

Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů