Top
Novostavba rodinného domu je situována v zahradě za nevyužívaným rodinným domem – původně menší zemědělskou usedlostí. Tvarové, dispoziční a výškové uspořádání návrhu je dáno úzkou a mírně svažitou parcelou, sevřenou mezi zahradami sousedních pozemků náležících k původní venkovské zástavbě.
Dispozice domu je řazena podél vnitřní komunikace, která respektuje sklon pozemku. Ačkoliv je dům přízemní, nachází se v něm několik výškových úrovní přirozeně napojených na terén. Hlavní pobytové místnosti jsou orientovány do „poloátrií“, čímž je i přes výrazné prosklení a blízkost hranice pozemku docíleno požadované privátnosti vnitřních prostorů.

Realizaci tohoto rodinného domu provádí společnost ATX Realizace Staveb.
Lokalita: Boskovice
Bílkova
Projekt: 2013 / 2014
Realizace: dokončeno 2017

Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů