Top
Novostavba rodinného domu na svažitém pozemku, který poskytuje výhled na pásmo Hořického hřbetu. Tomu odpovídá umístění hlavních obytných prostor do horního podlaží. Obslužný trakt je orientován k veřejné komunikaci, čímž vytváří přirozenou clonu obytné části. Dům je částečně zapuštěn do svahu a pro přístup na pozemek z obou podlaží využívá svažitý terén.
Lokalita: Blansko
Purkyňova
Projekt: 1999
Realizace: 2001
   
Autoři: Tomáš Beránek
  Zdeněk Eichler
  Rostislav Jakubec
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů