Top
Rodinný dům na svažitého pozemku s jihozápadní orientací směřující do údolí a s výhledem na protější pásmo svahů Hořického hřbetu. Tři vzájemně volně propojené dvoupodlažní kubické hmoty , které se otevírají směrem do pozemku a na panorama údolí. Formujícím prvkem vnitřního členění objektu je vzájemné propojování vnitřních prostorů pomocí posuvných výplní otvorů - interiér - exteriér - interiér.
Lokalita: Blansko
Horní Lhota
Projekt: 2003
Realizace: 2005 - 2006
   
Autoři: Tomáš Beránek
  Zdeněk Eichler
  Rostislav Jakubec
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů