Top
Rodinný dům je součástí nové lokality na Češkovicích u Blanska, do které navrhujeme kromě tohoto i několik dalších rodinných domů. Sousední novostavbu, kterou jsme již realizovali, si můžete prohlédnout v této prezentaci.

Půdorysné i výškové tvarování tohoto návrhu je výrazně ovlivněno tvarem parcely svažující se k severozápadu. Nepravidelná a přesahující hmota domu umožňuje vytvořit vstupní a hlavní venkovní pobytový prostor chráněný jak vůči přímým pohledům ze sousedních pozemků a komunikace, tak i vůči větrnému klimatu v této lokalitě. Okna hlavních pobytových místností, jako jsou obývací pokoj s jídelnou, pracovna nebo dětský pokoj, jsou orientována tak, aby plně využila možnosti výhledů, které tato parcela nabízí: pohled na hořický hřbet nad Blanskem a blízký les.
Lokalita: Blansko
Češkovice
Projekt: 2013
Realizace: dokončeno 2017

Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů