Top
Rodinný dům je součástí nové lokality na Češkovicích u Blanska, do které navrhujeme kromě tohoto i několik dalších rodinných domů. Sousední novostavbu, kterou jsme již realizovali, si můžete prohlédnout v této prezentaci.

Návrh řeší dvoupodlažní polozapuštěnou novostavbu, stojící na svažitém pozemku u lesa. Hlavní vstup a obytná část domu jsou situovány do druhého nadzemního podlaží. V prvním podlaží je garáž, zázemí, posilovna a studio. Spodní podlaží s kamenným obkladem vytváří platformu volně vyrůstající z terénu, na které je posazena hmota obytné části.
 
Lokalita: Blansko
Češkovice
Projekt: 2013
Realizace: 2014 / 2015

Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů