Top
Rodinný dům je součástí nové lokality na Češkovicích u Blanska, do které navrhujeme kromě tohoto i několik dalších rodinných domů. Sousední novostavbu, kterou jsme již realizovali, si můžete prohlédnout v této prezentaci.

Půdorysné i výškové tvarování tohoto návrhu je výsledkem kombinace požadovaného stavebního programu a svažitosti parcely. Hlavní obytná část se vstupem a garáží je situována do úrovně druhého nadzemního podlaží a vytváří clonu pobytové části zahrady vůči komunikaci a sousedním pozemkům. Výrazným motivem dispozice druhého nadzemního podlaží je ze tří stran zcela chráněná pobytová terasa s možností zastřešení.
První nadzemní podlaží, do kterého jsou situovány ložnice, je vůči druhému patru sníženo o výšku odpovídající polovině patra. Výškový rozdíl spolu s vybočením spodního podlaží z tvaru horního patra zajišťuje uzavření hlavní pobytové terasy i ze čtvrté strany. Přitom není nijak rušen výhled na hořický hřbet nad Blanskem. Terasa tím získává privátní charakter.
Lokalita: Blansko
Češkovice
Projekt: 2013
Realizace: 2014 / 2015
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů