Top
Rodinný dům  je koncipován jako přízemní – jednopodlažní nepodsklepená novostavba, volně stojící na mírně svažitém pozemku.Vstup do domu je na severovýchodní straně, pobytové místnost jsou orientovány k východu, jihu a západu. Půdorys má podobu nepravidelného Y, otevírajícího se směrem k jihu. Obytná část objektu je uzavřena plochou střechou, nad obývacím pokojem střechou šikmou o mírném sklonu. Technická část objektu obsahující garáž a zahradní sklad je oproti obytné části snížená.

Realizaci tohoto rodinného domu provedla společnost ATX Realizace Staveb.
Lokalita: Blansko
Češkovice
Projekt: 2010
Realizace: 2012

Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů