Top
Rekreační plocha VUT je součástí vysokoškolského areálu Pod Palackého vrchem. Materiálem pro modelování terénních vln je zemina z výkopů staveb. Jedná se tedy o trvalou deponii zeminy, která je však krajinářsky upravena, je doplněna boulderovacími bloky, lávkami, totemy, opěrnými zdmi a osázena zelení.
Lokalita: Brno
Královo pole
Projekt: 2010
Realizace: 2011
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů