Top
Rekonstrukce statku tvořeného souborem obytných a zemědělských objektů propojených kamenným plotem do uzavřeného celku. Soubor je rekonstruován pro účely rodinného bydlení. Jeho uzavřená struktura je zachována a vytváří přirozeně intimní vnitřní dvůr, který svým osazením do mírného svahu neztrácí kontakt s okolní přírodou.
Lokalita: Čechy
Středočeský kraj
Projekt: 2007 / 2008
Realizace: 2008 / 2011
   
Autoři: Tomáš Beránek
  Zdeněk Eichler
  Rostislav Jakubec
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů