Top
Rekonstrukce a dostavba památkově chráněného objektu V Jirchářích 10 / Dům U Mejtských /, zapsán v SNKP ev.č. 1090. Řadový patrový dům o devíti osách získal svou podobu po sloučení dvou původních domů a klasicistní přestavbě. Novorenesanční úprava fasády je datována do r. 1868, její drobné detaily se nedochovaly.

Užitná plocha je rekonstrukcí navýšena využitím podkroví a vestavbou prosklené konferenční místnosti. Soudobý prvek, architektonicky i konstrukčně samostatný, aditivně vložený do uvolněné stavební figury historického objektu.

Realizaci této rekonstrukce a dostavby provedla společnost ATX Realizace Staveb.
Lokalita: Praha
V Jirchářích
Projekt: 2004
Realizace: 2005 / 2006
   
Autoři: Tomáš Beránek
  Zdeněk Eichler
  Rostislav Jakubec
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů