Top
Soutěžní návrh na novostavbu radnice a úpravy severní části náměstí K. V. Reise v Lázních Bělohrad.

Koncept celku:
Radnice jako součást náměstí je jeho severní, pohledově exponovanou stranou.
Náměstí jako součást radnice vstupuje do parteru objektu ve formě podloubí a dále navazuje na nově vytvořený „dvůr“.
Koncept úprav náměstí:
Náměstí jako prostranství pro veřejný život.
Náměstí jako jeden spojitý celek.
Koncept řešení radnice:
Radnice s přehledným uspořádáním a snadným užíváním.
Radnice komunikující s náměstím.
Radnice pro veřejný život.
Lokalita: Lázně Bělohrad
náměstí K. V. Reise
Soutěž: 2017
   
Autoři: Štěpán Tomas
  Rostislav Jakubec
   
Spolupráce: Veronika Kubalcová
  Tomáš Chuděj
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů