Top
Přírodověcká fakulta UPOL, soutěžní návrh - přehlednost, transparentnost a progresivita formují návrh objektu fakulty jako instituce. Koncentrování výukových prostor do bloků orientovaných do atrií vytváří "vnitřní urbanismus", který umožňuje jednoduchou orientaci v množství studoven a kanceláří. Tak je vytvořena přehledná osnova, která sama o sobě vytváří primární orientační systém v celém objektu.
Lokalita: Olomouc
Envelopa
Projekt: 2002
Soutěž: 2. místo
   
Autoři: Tomáš Beránek
  Zdeněk Eichler
  Rostislav Jakubec
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů