Top
Přestavba vily postavené dle plánů architekta Františka Haška v roce 1932. Záměrem přestavby byla úprava a doplnění dispozice tak, aby řešení domu odpovídalo současným požadavkům  a přitom zůstal patrný výraz původní vily z meziválečného období. Stavební zásahy na uliční straně jsou minimalizovány pouze na rozšíření okenních otvorů a úpravu vstupu.
V části orientované do zahrady je navrženo rozšíření obývacího pokoje, doplnění terasy a krytý privátní bazén. Bazén koncipovaný jako solitér, je funkčně propojený s vnitřní dispozicí domu. Jeho zapojení do prostoru zahrady napomáhá zelená střecha volně přecházející do terénu.
Lokalita: Písek
Baarova
Projekt: 2010
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů