Top
Přestavba rodinného domu z období po roce 1990 zásadním způsobem mění jeho tvar a materiálové řešení vnějších povrchů. Původní výrazná sedlová střecha s taškovou krytinou, trojúhelníkové vikýře a půlkulatý balkon jsou nahrazeny novým tvarem nebo odstraněny. Dům tím získává soudobý výraz. Původní dispozice je nahrazena novou, která odpovídá současným standardům. Koncept je zpracován v různých materiálových variantách.
Lokalita: Soběšice
Malinová
Projekt: 2013
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů