Top
Návrh řeší celkem tři objekty. Změnu stávajícího administrativního objektu na bytový dům, novostavbu bytového objektu jako samostatně stojící stavby a novostavbu vícepodlažního parkovacího domu ve vnitrobloku.

Stávající administrativní objekt bude zachován. Pravidelný rytmus okenních otvorů je přenesen do střešní nástavby. Dům si ponechává svůj původně industriální charakter a nabídne bydlení "loftového charakteru".

Novostavba bytového domu vytvoří objemový přechod mezi hmotnou stávající stavbou a drobnou zástavbou rodinných domů na sousedních parcelách. Prolomený objem a nepravidelně rozmístěné okenní otvory je umírněným kontrastem k přestavované administrativní budově.

Ve vnitrobloku je navržena zahradní úprava parkového charakteru.

Lokalita: Blansko
Hybešova
Projekt: 2020
   
Autoři: Štěpán Tomas
  Rostislav Jakubec
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů