Top
Polyfunkční dům je navržen na rohové parcele v centru města Blanska. Tvarové řešení půdorysu plně využívá možnosti parcely. Nepravidelný půdorysný tvar se následně promítá do celkového tvarování hmoty objektu. Jednotlivá podlaží obsahují prostory pro komerci / restauraci, kavárnu, administrativu a studio s charakterem ateliéru v nejvyšším podlaží.
Lokalita: Blansko
Vodní
Projekt: 2011
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů