Top
Polyfunkční dům je navržen na volné parcele u páteřní dopravní komunikace města Blanska naproti autobusovému nádraží. Jedná se o třípodlažní novostavbu kombinující komerční, administrativní a bytové prostory. Administrativní a bytové prostory jsou doplněny o pobytové terasy. Kubické tvarování a hmota prolomená výraznými okenními otvory dávájí objektu městský výraz odpovídající danému typu stavby a lokalitě, do které je objekt navrhován.
Lokalita: Blansko
Svitavská
Projekt: 2011
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů