Top
Parkovací „dům“ jako solitér vyrůstající z terénu, rozvíjející, podporující a navazující na stávající pěší trasy a funkce v místě, do kterého je situován. Pevné objemy navrženy pouze v konstrukčně nezbytné míře a tam, kde je daný prvek – schodiště, výtah - vhodné z provozních důvodů zdůraznit. Ve zbývající části hmota objektu zredukována na pohledově i fyzicky transparentní plášť, jehož průhlednost a dynamika se mění v závislosti na úhlu pohledu a rychlosti pohybu pozorovatele. Zalomená horní hrana pláště, tvořená volnými konci lamel, je odrazem horizontu viditelného při příjezdu do města a umírněné hravosti městského centra uchované v paměti pozorovatele při odjezdu.

Navržený „dům“ se nesnaží být dalším pevným objektem na okraji sídliště, ale spíše krajinným prvkem shromažďujícím funkce osobní a hromadné mobility s doplňkem drobné komerce v uživatelsky exponované části.
Lokalita: Litomyšl
J. E. Purkyně
Studie: 2018
   
Autoři: Štěpán Tomas
  Rostislav Jakubec
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů