Top
Obytný soubor PARK je koncipován jako sestava domů s otevřeným vnitroblokem, rozdělená pěšími trasami mezi přilehlým sídlištěm a nedalekým centrem města. Navržený koncept novostavby tvoří čtyři objekty vyrůstající z jedné platformy zapuštěné do terénu. Architektonická forma objektu je členěna kompozicí výkladců, okenních otvorů a lodžií zdůrazňujících vertikalitu.

V návrhu objektu je kladen důraz na charakter vytvářeného prostředí, s výrazem a měřítkem městské ulice. Objekt tak měřítkem reaguje na drobné rodinné i bytové domy ve své blízkosti a dokončuje urbanistické uspořádání lokality.
Lokalita: Žďár nad Sázavou
Smetanova, Nádražní
Projekt: 2008 / 2009
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů