Top
Mateřská škola Moravany - II. etapa  byla realizována na základě narůstající poptávky po volných místech ve školce, kterou jsme realizovali v roce 2008 a představujeme ji v této prezentaci. Stejně jako stavba v I. etapě je i tato II. etapa řešena solitérní stavbou osazenou na pozemku dle podmíněné orientace ke světovým stranám. Mezi objektem novostavby a stávajícím objektem byl vytvořen (upraven stávající) prostor zahrady s hřištěm.
Pobytové místnosti novostavby mají vhodnou severo-východně-jižní, příp. severo-západně-jižní orientaci.
Objekt je koncipován jako sestava tří funkčních částí, půdorysně vzájemně ustoupených. Převýšené moduly s třídami, jsou propojeny nižším modulem se zázemím, které zahrnuje společný vstup, šatny dětí, chodbu umožňující průchod mezi třídami a k chodbě přiléhající zázemí pro personál. Sociální zařízení pro děti jsou přístupné ze tříd. Samotné třídy jsou řešeny jako jeden multifunkční nedělený prostory pouze s odděleným místem pro výdej jídel. Z každé třídy je navržen přímý východ do zahrady.
Lokalita: Moravany
Novosady
Projekt: 2010
Realizace: 2011
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů