Top
Tenisová hala je navržena jako jednoduchá podélná hmota s eliptickým průřezem, dynamicky tvarována v čelních štítových stěnách, umožňující zvládnout výrazný objem stavby ve stísněných územních podmínkách. Cílem bylo vytvořit dynamickou sportovní stavbu s progresivní nosnou konstrukcí. Nosnou konstrukci tvoří ocelové trojboké příhradové oblouky z trubek v rozpětí 38 m. Opláštění objektu je provedeno ze střešního a fasádní systém KALZIP.
Lokalita: Krnov
Smetanův okruh
Projekt: 2003
Realizace: 2005 / 2006
   
Autoři: Tomáš Beránek
  Zdeněk Eichler
  Rostislav Jakubec
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů