Top
Koncept řeší umístění pěti rodinných domů v těsné blízkosti golfového areálu, s přímou návazností na okolní nezastavěnou krajinu. V současné době je řešené území rozděleno na šest přibližně čtvercových parcel. Umístění domů do území využívající toto schéma parcelace by znamenalo, že část parcel bude sloužit pouze jako příjezdová komunikace zpřístupňující objekty situované dále od komunikace.

Jako vhodnější se ukazuje rozdělení území tak, aby každá z parcel přímo navazovala na veřejnou komunikaci a objekty se po obdélníkových parcelách rozvíjely dále směrem ke stávající louce. Tím se eliminují další plochy komunikací v území a domy i celek jimi utvořený získá jedinečný charakter. Nepravidelný půdorysný tvar objektů se skrytými prostory atrií v kombinaci s nepravidelně zalomenými zelenými střechami jsou interpretací „kořenů stromů“ o kterých se hovoří ve zmínce o původu názvu obce Kořenec. Součástí tohoto odkazu na přírodní prostředí je užití přírodních materiálů – dřeva a kamene na fasádách i v interiéru.

Koncept předkládá pět možných variant dispozičního řešení. Od „jednoduché“ dispozice obsahující společenskou místnost, ložnici a hostovský pokoj (každé s vlastní koupelnou) a technické zázemí až po řešení pro náročnější klientelu, kde je součástí dispozice více ložnic a vnitřní bazén.
Součástí všech objektů jsou venkovní pobytové plochy, které uživatelům poskytnou dostatek soukromí. Díky kontrastu, který nastane mezi jejich „sevřeným“ charakterem a zcela otevřenou okolní krajinou, budou mít tyto plochy jedinečnou atmosféru.
Lokalita: Kořenec
Projekt: 2020
   
Autoři: Rostislav Jakubec
  Štěpán Tomas
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů