Top
Kino a rockový klub představuje novou náplň rekonverze objektu bývalé kotelny v Litomyšli. Jednotícím koncepčním prvkem stávajícího volného shluku budov je předsazený fasádní plášť v kombinaci plných nebo perforovaných kovových kazet. Harmonizuje celek, formuje nové prostory a poskytuje dostatek autonomie jednotlivým částem objektu. Zároveň tvoří ochrannou bariéru před zatížením hlukem z dopravy. Přičemž jeho zpracování zachovává autenticitu původní industriální náplně objektu
Lokalita: Litomyšl
Kapitána Jaroše
Projekt: 2006 / 2007
Realizace: 2008
   
Autoři: Tomáš Beránek
  Zdeněk Eichler
  Rostislav Jakubec
Navrhujeme:
Rodinné domy
Bytové domy
Polyfunkční objekty
Komerční objekty
Výrobní objekty
Stavby pro školství
Bytový i komerční interiér
Územní studie a změny územních plánů
Zpracováváme:
Koncept projektu
Studie projektu
Projekt pro územní rozhodnutí
Projekt pro stavební povolení
Prováděcí dokumentace
Tendrová dokumentace
Rozpočet stavby
Dodáváme:
Kompletní realizace staveb
Řízení dodávek staveb 
Technický a investiční dozor
Posouzeni investičních záměrů
Organizace výběrových řízení
Odborné poradenství
Optimalizace projektů
Provozní servis užívaných staveb
ATX Architekti, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

ATX Realizace staveb, s. r. o.
Soukopova 536/13
602 00 Brno
Czech Republic

Ochrana osobních údajů